Privacybeleid Metz Factory.

​

Wij respecteren de privacy van opdrachtgevers en bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft, zorgvuldig wordt behandeld. Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen.  Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de eisen die de

Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) stelt.

​

Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u in ons bestand wordt opgenomen en onze website gebruik. Waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.  Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van Metz Factory. U dient zich ervan bewust te zijn dat Metz Factory,

niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere websites en bronnen. Door gebruik te maken van ons bedrijf en de

website geeft u aan het volledige privacy beleid te accepteren. Bij opdracht zal hier nogmaals om gevraagd worden d.m.v. een opdracht/overeenkomst verklaring.

​

Doeleinden van de gegevensverwerking:

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip het uitvoeren van activiteiten, onderhouden van contact, verrekenen van facturen en gericht op vergroting van het klantenbestand, alsmede uw websitebezoek.

​

Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt, 

bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording 

en afhandeling daarvan of voor de juiste registratie van uw gegevens noodzakelijk is.

​

Gebruik van onze diensten:

Wanneer u zich aanmeldt voor één van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. 

De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde computer van Metz Factory en een back –up op een externe harde schijf en in de cloud van Apple.

Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

​

Communicatie:

Wanneer u e-mails of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren.  Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. 

Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde computer van Metz Factory en een back –up op een externe harde schijf en 

in de cloud van Apple.

​

Cookies:

Onze website maakt GEEN gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst). 

​

Klikgedrag en bezoekgegevens:

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres, het eventuele debiteurnummer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de 

browser meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Hiermee optimaliseren wij de werking van de website.

​

Google Analytics:

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

​

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. 

Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

​

Doeleinden:

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy beleid, tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

​

Derden:

De informatie uit ons bestand en de website wordt niet met derden gedeeld met uitzondering van de boekhouding (accountant/belastingadviseur) en data ten behoeve van verwerking boekhouding en analyses, zoals eerder beschreven. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

​

Veranderingen:

Deze privacyverklaring is afgestemd op ons bedrijf en het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van bedrijf en deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

​

Inzage, rectificatie, uitschrijven en beperking verwerking:

Als u uw gegevens wenst in te zien, rectificatie of uitschrijving daarvan wenst, dan wel beperking van de verwerking wenst, op grond van de bepalingen van de AVG, dan wel andere rechten krachtens de AVG wenst uit te oefenen, dan kunt u contact met ons opnemen. Zie onderstaande contactgegevens. 

​

Cookies uitzetten:

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

​

Mobiel gebruik:

We kunnen functies leveren die afhankelijk zijn van het gebruik van extra informatie op uw mobiele toestel of waarvoor de toegang tot bepaalde diensten op uw mobiele toestel noodzakelijk is, met name gericht op verbetering van de functionaliteit van de Servicewijzer-app.

​

In het bijzonder:

Foto’s en camera: we zullen uw foto’s of camera niet openen zonder eerst uw uitdrukkelijke toestemming te krijgen en we zullen nooit uw fotobibliotheek of filmrol scannen of importeren. 

Als u ons toestemming geeft om foto’s of uw camera te openen, zullen we enkel afbeeldingen gebruiken die u uitdrukkelijk met ons wenst te delen.

Locatie: we zullen geen specifieke locatie van uw mobiel toestel verzamelen of gebruiken (door bijvoorbeeld GPS of Bluetooth te gebruiken) zonder dat we eerst uw uitdrukkelijke toestemming kregen. 

En als u ervoor kiest om locatiegegevens te delen, maar later van gedachten verandert, heeft u altijd de mogelijkheid om het delen te stoppen.

Spraakfunctie: we hebben geen toegang tot uw microfoon.

Contacten: we hebben geen toegang tot uw contacten.

​

We controleren regelmatig of we aan dit privacy beleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacy beleid, kunt u contact met ons opnemen:

​

Metz Factory.

Notengaard 44 

3941 LW Doorn

mob: 06-11362683

web-site: www.metzfactory.nl

e-mail: rutger@metzfactory.nl

KVK nummer: 70879680 

BTW nummer : NL17594860B02

Copyright ©2018 Metz Factory. Alle rechten voorbehouden.